Dobrodošli u Magacin reči.

Dok pišem vreme staje, zvuke ne čujem. Samo misli koje naviru, i reči koje se gurkaju ne bi li se našle već u prvom paragrafu. Ja sam Milan, dobrodošli u moj Magacin reči.

827